21 september

Geen alternatief voor mantelzorgcompliment

Er komt geen alternatief voor de regeling in de Successiewet 1956 die gekoppeld was aan het mantelzorgcompliment. Op grond van die regeling konden mantelzorgers tot 1 januari 2015 voor de erfbelasting in aanmerking komen voor de verhoogde partnervrijstelling. De Staatssecretaris van Financiën heeft enkele alternatieven verkend, maar ziet op dit moment geen passende oplossing om dit alternatief te bieden.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 15 september 2015, nr. DB/2015/312 U

De Belastingdienst heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant (AWB 14/6579, V-N Vandaag 2015/1841) waarin ook een gehuwde in aanmerking komt voor de mantelzorgvrijstelling. Dit heeft de staatssecretaris, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten op Kamervragen van de leden Keijzer en Omtzigt (beiden CDA). Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg op 1 januari 2015 is de grondslag voor het mantelzorgcompliment en daarmee de daaraan gekoppelde regeling in de Successiewet 1956 vervallen.

Bron: Tax Live