13 oktober

Ondanks volmacht in verklaring van erfrecht niet gemachtigd om huis te verkopen

Na het overlijden van mijn moeder heb ik samen met mijn broers en zussen een verklaring van erfrecht op laten maken bij de notaris. Daarin ben ik gemachtigd om namens de erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen. Ik leefde in de veronderstelling dat ik dus alle handelingen die daarvoor nodig zijn, mocht doen. Toen ik echter een paar maanden later bij een andere notaris kwam in verband met de verkoop van het huis van mijn moeder, bleek dat ik opnieuw volmacht van mijn broers en zussen nodig had. Hoe kan dit?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte na een overlijden. In deze akte staan onder andere: de gegevens van de erflater/de overledene, wie de erfgenamen zijn en of er een testament was. Meestal is zo’n verklaring van erfrecht nodig om bijvoorbeeld betalingen te kunnen doen van de bankrekening van de overledene. Een testament is voor de bank namelijk niet voldoende.

Een verklaring van erfrecht is als het ware het legitimatiebewijs waarmee de erfgenamen over de goederen in de nalatenschap te kunnen beschikken. In deze verklaring van erfrecht kan ook worden opgenomen dat de erfgenamen volmacht verlenen aan een van de erfgenamen om namens hen te handelen. Om over de bankrekeningen te kunnen beschikken is een minder uitgebreide volmacht vereist dan om bijvoorbeeld het huis van de overledene te verkopen en vervolgens te leveren.

De praktijk wijst uit dat als u dit niet duidelijk aangeeft, het wel gebeurt dat de notaris er voor kiest een minder uitgebreide volmacht op te nemen. Waarschijnlijk is dit bij u ook gebeurd.

Het is dus verstandig om dit – in het geval dat er een huis in de nalatenschap zit dat verkocht zal gaan worden – duidelijk aan te geven bij de notaris. Er moet in die gevallen in de volmacht zijn opgenomen dat de gevolmachtigde alle daden van beheer en beschikking mag verrichten met betrekking tot de nalatenschap. Door bijvoorbeeld het opnemen van de volgende bepaling: “gevolmachtigde mag namens de volmachtverleners goederen, waaronder registergoederen, verkopen en leveren op de wijze, onder de voorwaarden en tegen de prijzen, die de gevolmachtigde raadzaam zal achten” voorkomt u in elk geval elke onduidelijkheid op dit punt.

N.B. U zult begrijpen dat de gevolmachtigde hiermee wel veel vrijheid krijgt. De andere erfgenamen moeten zich hier uiteraard wel bewust van zijn.

Bron: Geld & Recht