28 oktober

Tweede Kamer tegen nieuwe S&O-regeling en eenmalige schenking eigen woning

Een meerderheid in de Tweede Kamer is niet gerust op de gevolgen van de samenvoeging van de WBSO en RDA. Daarnaast vindt de Tweede Kamer dat de belastingvrije schenking van € 100.000 voor de eigen woning gespreid moet kunnen plaatsvinden. Dit blijkt uit het eerste wetgevingsoverleg omtrent het Belastingplan 2016, dat op 26 oktober 2015 gehouden werd.

Door integratie van de RDA in de S&O-afdrachtvermindering moeten ondernemers vanaf 2016 het fiscale voordeel via de loonheffing verrekenen, in plaats van via de winstbelasting. Ook vervalt het plafond van € 14 mln dat één bedrijf aan fiscaal voordeel kan opstrijken. Dat is gunstig voor grote bedrijven met veel loonkosten, die veel R&D-activiteiten hebben en relatief weinig winstbelasting betalen. De vrees is dat veel kleine en middelgrote bedrijven door multinationals worden verdrongen. D66 stelt voor het plafond toch weer op € 20 mln te stellen. Vrijwel alle partijen ondersteunen dit.

Daarnaast willen alle oppositiepartijen dat het mogelijk wordt om over meerdere jaren gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling van €100.000 voor de aankoop van een eigen woning. Vanaf 2017 mag men slechts één keer belastingvrij schenken, ook als de schenking minder dan een ton is. Staatssecretaris Wiebes voelt weinig voor gespreid schenken. Hij houdt vol dat het te ingewikkeld wordt voor de Belastingdienst om dat bij te houden.

Bron: Taxence