20 november

Belastingplan 2016 aangenomen door Tweede Kamer

Het Belastingplan 2016 heeft de meerderheid van de stemmen in de Tweede Kamer gehaald. VVD, PvdA en CDA en de kleine fracties Bontes/Van Klaveren, Houwers en Van Vliet stemden voor. D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en 50plus steunen het plan niet.

Of het Belastingplan de eindstreep haalt, is nog onzeker. Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het plan. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Vier miljoen foute aanslagen

Mocht het Belastingplan alsnog sneuvelen, dan gaan de komende weken vier miljoen voorlopige aanslagen voor 2016 foutief de deur uit omdat zij niet meer op tijd kunnen worden aangepast. Als gevolg daarvan kunnen burgers een naheffing verwachten in 2017, tenzij zij zelf tussentijds verzoeken om aanpassing van de voorlopige aanslag. Ook zal op het loon van werknemers in de eerste drie maanden van het jaar te weinig belasting worden ingehouden. Gevolg hiervan is dat er in de resterende acht maanden extra loonbelasting ingehouden kan worden.

Bron: Taxence