19 december

Waardering van verpachte gronden in box 3 voor 2015 bekend

De uitgangspunten en normen 2015 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.

Met behulp van 2 tabellen kan de belastingplichtige de waarde van deze gronden berekenen. Als de belastingplichtige het met de uitkomst van de berekening niet eens is, stelt de Belastingdienst de waarde vast op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden.

Vragen en opmerkingen over de waardering kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het Platform Landbouw:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven

De heer A.F.A. van de Leest

Postbus 90056

5600 PJ Eindhoven

Bron: Tax Live