23 december

Tweede Kamer wil definitieve beschikkingen toeslagen per post

In de eerste helft van 2016 moeten de definitieve beschikkingen toeslagen ook nog per post worden gestuurd. Dat wil de Tweede Kamer. Een motie van die strekking is op 17 december 2015 aangenomen.

Tevens verzoekt de Kamer in mei geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de elektronische berichtenbox, het onderzoek van de Nationale ombudsman en of het opportuun is om onder bepaalde criteria definitieve beschikkingen alleen nog elektronisch te versturen.

De regering heeft het voornemen vanaf 2016 definitieve vaststellingen toeslagen enkel en alleen nog digitaal te verzenden. Twee jaar geleden is een overgangstermijn ingegaan, maar slechts een klein deel van de belastingplichtigen en toeslaggerechtigden heeft de berichtenbox geactiveerd.

Bron: Tax Live