1 juli

Kabinet zal fiscale landbouwregelingen niet wijzigen

Het kabinet ziet op dit moment geen draagvlak om de fiscale landbouwregelingen te wijzigen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een reactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, Visserij-, en Voedselketens (IBO). De IBO-werkgroep had de opdracht om, budgettair neutraal, beleidsvarianten te ontwikkelen voor een toekomstbestendig, samenhangend en doelmatig agroinstrumentarium, waarbij een optimale doelmatigheid het streven is.

Naar het oordeel van de IBO-werkgroep lijken enkele financiële instrumenten in mindere mate bij te dragen aan de doelstellingen. De werkgroep adviseert in dit kader om in overweging te nemen om het budgettaire beslag dat gepaard gaat met de landbouwregeling in de btw en de landbouwvrijstelling in de Wet IB 20012 meer gericht in te zetten. Gelet op de taakopdracht adviseert de werkgroep om de middelen die gepaard gaan met deze fiscale faciliteiten in te zetten ten behoeve van de beleidsvarianten verduurzaming of inzet op economisch potentieel. In het IBO-rapport worden deze varianten nader uitgewerkt.

Het kabinet ziet op dit moment geen draagvlak de fiscale landbouwregelingen te wijzigen, schrijft Dijksma. Dit laat volgens haar onverlet dat het kabinet zich doorlopend beraadt op de wijze van optimalisering van de beleidsinzet ten behoeve van de agrarische sector. Hierbij zal het kabinet de voorstellen van de werkgroep betrekken evenals aanvullende studies.

Zie voor meer informatie het IBO rapport Fiscale faciliteiten agrosector op de site van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Agri Holland