11 augustus

Bestelauto stoffeerder is niet te vies voor privégebruik

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De inspecteur heeft terecht IB-navorderingsaanslagen opgelegd voor het privégebruik.

X stoffeert, als IB-ondernemer, binnenvaartschepen. Voor zijn werkzaamheden gebruikt hij een bestelwagen. Voor het gebruik van deze auto houdt X geen kilometeradministratie bij. Volgens X is de bestelauto namelijk naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen, en is de auto niet geschikt voor privégebruik. De inspecteur is het hier echter niet mee eens en legt IB-navorderingsaanslagen op in verband met het privégebruik van de auto.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Volgens de rechtbank is de auto namelijk niet dermate groot dat zij niet geschikt is voor privégebruik. Verder stelt de rechtbank vast dat X niet aannemelijk maakt dat de bijrijdersstoel (nagenoeg) uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen vervult. Ook maakt X niet aannemelijk dat de auto zodanig vuil en stoffig is dat daardoor privégebruik uitgesloten moet worden geacht. Het gelijk is aan de inspecteur.

Bron: Tax Live