23 december

Schenkingsvrijstelling wordt weer ingewikkeld

Vanaf 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling weer verruimd naar € 100.000 én uitgebreid naar derden tussen de 18 en 40 jaar. Een nieuwe mogelijkheid is het kunnen spreiden van de vrijstelling over drie opvolgende kalenderjaren.

Geld schenken huis

Onderscheid tussen kinderen en derden

De uitbreiding naar derden blijft ditmaal beperkt tot personen tussen de 18 en 40 jaar maar er ontstaan dezelfde ‘problemen’ als in de periode 1 oktober 2013 tot 2015, namelijk het goed bijhouden van eerdere schenkingen. Er moet voor de gedane schenkingen opnieuw een onderscheid worden gemaakt tussen kinderen en derden, en de mogelijkheid tot spreiden over meerdere jaren levert een extra administratie op. Je wilt immers niet een schenking doen die toch deels belast wordt met schenkrecht.

Schenking aan een kind

Zodra er sprake is van een schenking aan een kind moet rekening worden gehouden met een eerder beroep op de verhoogde schenkingsvrijstellingen. Het gaat dan om de situatie dat ouders een schenking doen aan een kind dat mogelijk al gebruik heeft gemaakt van het algemene deel van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling of wanneer er sprake is van een aanvulling op de reeds eerder door hen gedane schenking voor de eigen woning of studie van hun kind. Een eerder beroep vermindert het (nieuwe) maximum.

Vaststellen vrij besteedbaar deel van schenking

Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen derden en kinderen voor het vaststellen van het vrij besteedbaar deel van de schenking omdat immers alleen het extra deel onderhevig is aan het vereiste van besteding ten behoeve van een eigen woning. Bij het bestaan van een ouder-kindrelatie bedraagt het vrij besteedbaar deel, mits nog niet gebruikt, een aanzienlijk hoger bedrag (€ 25.449 voor 2016) dan bij het ontbreken van een dergelijke relatie (€ 2.122) aangezien dan wordt aangesloten bij de vrijstelling voor ‘alle andere gevallen’.

Het wordt puzzelen

De schenking voor de eigen woning kan vanaf 2017 weliswaar over maximaal drie jaar worden gespreid maar de ontvanger moet de gehele schenking vóór zijn/haar 40ste verjaardag ontvangen. Bovendien moet er van elke schenking aangifte worden gedaan. Al met al wordt het een beetje puzzelen over meerdere jaren.

Bron: Elsevier Nextens